Modernizace strojů

Naše společnost provádí generální opravy a modernizace horizontálních vyvrtávaček, zejména od firem ŠKODA ( typ W 160 až W 250 ) a TOS VARNSDORF ( typ WHN ) aj. na CNC řízení Siemens, Heidenhain a Fanuc. Dodávky jsou v souladu s normou ČSN EN 60204 ( IEC 204-1 ), nová elektrovýzbroj a provedení stroje odpovídá předpisům CE.


MODERNIZACE HORIZONTÁLNÍCH VYVRTÁVAČEK S POUŽITÍM PŮVODNÍHO VŘETENÍKU

Naše společnost zajišťuje demontáž a zpětnou montáž u zákazníka včetně školení obsluhy a údržby stroje s dodáním odpovídající dokumentace. Dle dohody se zákazníkem je možné zvýšit otáčky vřetene, rozšířit pojezdy stroje v osách X a Y, hydraulické vyvažování padání pinoly. Ke strojům je možné nabídnout opravu frézovacích a vyvrtávacích hlav, dopravníku třísek nebo opravu otočných stolů. Nové otočné stoly se dodávají o nosnostech od 25 do 80 tun.

Modernizovaný stroj ŠKODA W 160 G CNC s původním vřeteníkem
Modernizovaný stroj ŠKODA W 160 G CNC s původním vřeteníkem

MODERNIZACE HORIZONTÁLNÍCH VYVRTÁVAČEK S POUŽITÍM NOVÉHO VŘETENÍKU

Naše společnost realizuje generální opravy a modernizace strojů s použitím nového vřeteníku s průměrem vřetene 160 mm. Použitím nových celků má zákazník možnost použít nejnovější typy automaticky upínaného příslušenství, obrábět vyššími otáčkami nebo použít chlazení nástrojů středem vřetene. Stroje mohou být vybaveny automatickou výměnou nástrojů nebo robotem.

Stroj ŠKODA WD 160 A s dodávkou vřeteníku FERMAT WRF 160
Stroj ŠKODA WD 160 A s dodávkou vřeteníku FERMAT WRF 160

MODERNIZACE HORIZONTÁLNÍCH VYVRTÁVAČEK WHN 13

Naše společnost realizuje generální opravy a modernizace strojů s použitím nového vřeteníku s průměrem vřetene 130 mm. Použitím nových celků má zákazník možnost použít nejnovější typy automaticky upínaného příslušenství, obrábět otáčkami 3000 ot./min. nebo použít chlazení nástrojů středem vřetene. 

Modernizovaný stroj WHN 13
Modernizovaný stroj WHN 13

MODERNIZACE SOUSTRUHŮ

Naše společnost provádí generální opravy a modernizace soustruhů na CNC, dodání nové elektrovýzbroje, zvyšování točného průměru a dodávky speciálních zařízení dle požadavku zákazníka. Soustruhy rovněž demontuje a zpětně namontuje, kompletní dokumentaci, zaškolí obsluhu a údržbu soustruhu.

Modernizovaný soustruh SNT 200 CNC
Modernizovaný soustruh SNT 200 CNC

FERMAT CZ