Výzkum a vývoj obráběcích strojů
Výzkum a vývoj obráběcích strojů, nových technologií - oddělení konstrukce. 


ODDĚLENÍ KONSTRUKCE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ.

Oddělení konstrukce společnosti připravovalo řadu let projekty modernizací a generálních

oprav horizontálních obráběcích strojů, soustruhů, karuselů, otočných stolů, apod. V reakci na zvyšující

se požadavky zákazníků rozšiřuje svoji činnost na vývoj a konstrukci zcela nových strojů a zařízení


POUŽITÍ NOVÉHO VŘETENÍKU

Použití nového vřeteníku s průměrem vřetene do 160 mm s

maximálními otáčkami do 3000 ot./min. a možností

chlazení středem vřetene.


VÝVOJ A KONSTRUKCE NOVÉHO PORTÁLU

  • vzdálenost mezi stojany 3370 m
  • výsuv smykadla 1550 mm
  • pojezd Y 3910 mm
  • pojezd X 5970 mm - 10 000 mm

VÝVOJ A KONSTRUKCE NOVÉHO KARUSELOVÉHO STOLU PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

Hlavní funkcí tohoto stolu je otáčet upnutým obrobkem v režimu svislého soustružení a přesné

polohování osy B využitelné např. při frézování či vrtání. Svojí univerzálností je možné využít tento stůl u

různých typů obráběcích strojů, zejména však u portálových a horizontálních frézek. Karuselový stůl je

vybaven otočnou upínací deskou o průměru 1 800 mm. Odměřování polohy B je řízeno úhlovým

snímačem, který je přichycen k pevnému čepu uprostřed stolu.


Projekt VAV SPECIÁLNÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ: STOLOVÁ FRÉZKA, PORTÁLOVÁ FRÉZKA, KARUSELOVÉ STOLY

Cílem projektu realizovaného v účinné spolupráci je výzkum a vývoj nových strojních zařízení, technologií

a materiálů prostřednictvím realizace vlastního průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.


EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostProjekt VAV SPECIÁLNÍHO HORIZONTÁLNÍHO VYVRTÁVACÍHO STROJE S INTEGROVANOU LÍCNÍ DESKOU

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu prototyp

CNC horizontální vyvrtávací stroj s vřeteníkem s průměrem 100 a integrovanou lícní

deskou (HBM 10 FP), který bude po ukončení realizace projektu uveden na trh.


EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


FERMAT CZ